Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.
Đặt ngay

Cơ sở vật chất

Awadhana Hall

36827731
A small hall named Awadhana was provided to perform meeting, workshop and training for 30 up to 70 participants with a 130 sq ft of total meeting space, with maximum seating capacity of 100 persons

Lalitavistara Hall

36827735
A small hall named Lalitavistara was provided to perform meeting for 30 participants with a 70 sq ft of total meeting space, with maximum seating capacity of 50 persons