เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ บริษัท

เป็นสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่าและสะอาดในการจัดการและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ภารกิจของ บริษัท

จัดการสภาพแวดล้อมของอุทยานรอบ Candi Borobudur, Prambanan และ Ratu Boko และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความพยายามในการอนุรักษ์;

เพิ่มมูลค่าของ บริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

ให้บริการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูงโดยการสื่อสารคุณค่าอันล้ำค่าของมรดกผ่านการฉายที่ภาพและเสียงพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด

การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระท่อมหรือกระท่อม (อุตสาหกรรมภายในบ้าน) ที่จะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียงของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม