Vision & Mission

Vision & Mission

Företagsvision

Att vara en överlägsen och ren miljö i förvaltning och utveckling av kulturarv och turism som överensstämmer med bevarandet av kulturens kulturarv.

Företagets uppdrag

Hantera parkmiljön kring Candi Borobudur, Prambanan och Ratu Boko och annan kulturell egendom i harmoni med bevarandeinsatser.

Öka värdet av företaget kontinuerligt för att utveckla turismrelaterade eller stödjande

Att tillhandahålla tjänster av högkvalitativ kulturturism genom att kommunicera de ädla värdena av arv, genom screening på ljudvetenskap, museum och bibliotek;

Bemyndigande av lokala samhällen i utvecklingen av stugbranschen eller stugbranschen (hushållsindustrin) som kommer att påverka den ekonomiska tillväxten i närheten av kulturell fastighet.