Witarka Resto

  • Witarka Resto
  • Witarka Resto
  • Witarka Resto
  • Witarka Resto
  • Witarka Resto
  • Witarka Resto
  • Witarka Resto

Witarka Resto

Nachází se v parku s výhledem na Borobudur, tak?e hosté, kte?í mají jídla, mohou jasn? vid?t chrám. Witarka Resto nabízí r?zné druhy indonéských, evropských a ?ínských pokrm?. Pro malé skupiny nebo dokonce a la carte menu pro pár a jednotlivce je k dispozici r?znorodé bufetové menu a set menu. Toto resto je poskytováno pro 80 a? 100 míst na hlavním joglu a roz?i?itelné a? na 200 míst.