Vize a poslání

Vize a poslání

Vize společnosti

Být vynikajícím a čistým prostředím v řízení a rozvoji kulturního dědictví a cestovního ruchu, který je v souladu se zachováním kulturního dědictví národa.

Poslání společnosti

Správa okolního prostředí kolem Candi Borobudur, Prambanan a Ratu Boko a dalších kulturních statků v souladu s úsilím o ochranu přírody;

Zvyšovat hodnotu společnosti průběžně s cílem rozvíjet nebo podporovat cestovní ruch;

Poskytování služeb vysoce kvalitního kulturního cestovního ruchu prostřednictvím komunikace ušlechtilých hodnot dědictví prostřednictvím screeningu na Audiovizuální, muzejní a knihovnické;

Posílení místních komunit ve vývoji domáckého průmyslu nebo domáckého průmyslu, který bude mít dopad na hospodářský růst v okolí sousedství Cultural Property.