Визия и мисия

Визия и мисия

Фирма Vision

Да бъде превъзходна и чиста среда в управлението и развитието на културното наследство и туризма, която е в съответствие с опазването на културното наследство на нацията.

Мисия на компанията

Управление на парковата среда около Candi Borobudur, Prambanan и Ratu Boko и други културни имоти в хармония с усилията за опазване на природата;

Постоянно увеличаване на стойността на компанията, за да се развие свързаната или подкрепяща туристическата индустрия;

Предоставяне на услуги за висококачествен културен туризъм чрез общуване на благородните ценности на наследството чрез прожекция в Аудиовизурата, музея и библиотеката;

Увеличаване на правата на местните общности в развитието на местната индустрия или домашната индустрия, които ще окажат въздействие върху икономическия растеж около квартала на културната собственост.